BAT

En BAT Certificering er et samarbejde mellem klub, DBTU og Team Danmark og har til formål at sikre spillerne en optimal træning via Bordtennis Aldersrelateret Træningskoncept. Konceptet er udviklet som et talent udviklingskoncept. Men fokus på udvikling af færdigheder tilpasset spillernes alder er ikke kun et redskab til at udvikle de bedste, men også til at fastholde en god bredde. Da ønsket om progression af egne færdigheder er et træningsmål for de fleste spillere.

Et BAT Certificeringsforløb omfatter hele klubben og i processen inddrages både klubbens ledelse og alle klubbens trænere. I samarbejde skal trænere og ledere finde frem til klubbens træningspolitik, da en god implementering af BAT materialets færdigheder kræver indsigt i den træningskultur, der allerede eksisterer i klubben. Den fælles platform for trænere og ledere bliver desuden brugt til, at forventningsafklarer trænernes rolle i klubben, da BAT Certificeringen også resulterer i en trænerpolitik.

Er I interesseret i en BAT Certificering, så skal I afsætte minimum tre aftner af 3 timers varighed, hvor klubbens trænere og ledere kan mødes med DBTUs konsulent, samt forberede jer på at arbejde med de to politikker mellem møderne.

Minimum en af klubbens træner skal desuden deltage i Lukkede BAT kurser, sammen med andre trænere der ønsker en BAT Certificering. De Lukkede BAT kurser omfatter emnerne Idrætspsykologi, Idrætspædagogik, Teknik og fysisk træning.

Der er mødepligt til samtlige kurser og trænerene skal desuden afholde minimum et træningspas, hvor de evalueres i, at omsætte klubbens træningspolitik i et aldersrelateret træningsperspektiv til praksis.

Prisen for en træner BAT Certificering er 1.675 DKK pr. kursist, mens klubcertificeringen er gratis.

Ønsker I en BAT Certificering, så send en mail til DBTUs udviklingskonsulenter udvikling@dbtu.dk og fortæl lidt om klubben.